Filmer och foldrar om sexuella övergrepp på flera språk

Regeringen beviljade 2014 Stiftelsen Allmänna Barnhuset medel för ett projekt som fokuserar på att öka kunskapen om barns utsatthet för sexuella övergrepp hos både vuxna och barn. Informationsinsatsen är en del i Europarådets kampanj One in five.

Europarådet beräknar att ett av fem barn i Europa utsätts för övergrepp under uppväxten. Ett huvudbudskap i kampanjen är att stärka barn (empowering children) så att de kan skydda sig mot övergrepp. Att stärka barn innebär inte att man gör dem ensamt ansvariga för att skydda sig själva. Det är vuxna som bär huvudansvaret för att skydda barn mot sexuellt våld.

För att stärka barn behöver både barn och vuxna mer kunskap. Vuxna är ofta de som lär barn hur saker fungerar men de är också de personer som måste lyssna på och se signaler om övergrepp, och vara beredda att skydda och stötta.

En undersökning som Stiftelsen Allmänna Barnhuset genomförde i Sverige 2014 visar att siffran stämmer även här. Genom ökad kunskap och kommunikation kan barn stärkas i att skydda sig mot övergrepp och vuxna stärkas i att agera mot övergrepp genom att lyssna, se signaler, slå larm och stötta.

Som ett led i Europarådets kampanj One in five har Stiftelsen Allmänna Barnhuset tagit fram webbplatsen www.dagsattprataom.se. Webbplatsen är framtagen i samråd med barn och unga och lanserades 2015.

Nytt på webbplatsen är material på flera språk bland annat foldrar som riktar sig till barn och filmer till både barn och vuxna. Som ytterligare en del i kunskapsspridningen om sexuella övergrepp mot barn har Barnhuset tillgängliggjort den information som finns på dagsattprataom.se till barn, och vuxna, med annat modersmål än svenska.

  • Somaliska
  • Arabiska
  • Tigrinja
  • Engelska
  • Dari

Vi har dessutom tagit fram material på lätt svenska. För att hitta filmerna går ni in på www.dagsattprataom.se och klickar sedan på flaggorna i det övre högra hörnet.

Foldrarna på de olika språken kan ni beställa under fliken Publikationer

På webbplatsen finns även:

  • Texter som riktar sig till allmänheten inklusive äldre barn och unga
  • Länkar till nedladdningsbart material för olika målgrupper
  • Informationsfilmer för barn och vuxna
  • Digitala berättelser som tagits fram tillsammans med barn och unga