Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Barnrättsdagarna 2017 – Barnrättsperspektiv på migration, integration och inkludering

Förra veckan, den 25-26 april, gick Barnrättsdagarna 2017 av stapeln på Conventum i Örebro. Barnrättsdagarna sägs vara världens största barnrättskonferens och för andra året i rad slogs deltagarrekord –  under två dagar träffades drygt 1200 barnrättskämpar och diskuterade barnrättsperspektiv på migration, integration och inkludering! Under de två dagarna presenterades 15 programpunkter i kongresshallen och 39 seminarier genomfördes.

Fokus för Barnrättsdagarna är att förverkliga barnkonventionen i Sverige, nationellt, lokalt och på individnivå. Och visst kunde stor enighet bland konferensens deltagare skönjas – att barnkonventionen ska gälla alla barn, överallt.

Årets konferens hade även nöjet att få ta emot några av de internationella deltagarna från det barntoppmöte som hölls dagen innan i riksdagen – någonting som skapade ett informationsutbyte över landsgränserna i barnfrågor som gör att vi kan dela med oss av den svenska barnrätten även till andra länder.

Barnrättsdagarna är ett viktigt forum för att diskutera aktuella barnfrågor med andra barnaktörer. Här skapas en unik möjlighet för offentlig och privat sektor att mötas och tillsammans arbeta fram en gemensam agenda för att stärka barns rätt ytterligare. Det senaste året har många aspekter av den ökade migrationen ständigt varit på agendan. Flera utredningar och diskussioner har tagit upp bland annat kvaliteten på mottagandet under 2015, om nyanlända och barns psykiska hälsa, om åldersbedömningar och om rättssäkerhet i asylprocessen.

Några av årets talare, förutom arrangörerna Stiftelsen Allmänna Barnhusets generalsekreterare Cecilia Sjölander och barnombudsman Fredrik Malmberg, bland annat Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, Sveriges Advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg, Morten Kjaerum, direktör vid Raoul Wallenberginstitutet och skådespelaren Ahmad Khan Mahmoodzada.

Årets huvudtalare var Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare FN som lyfte det internationella perspektivet och hur viktigt det är att se möjligheterna även i svåra tider. Han tackade alla som kämpar med att förverkliga barnets rättigheter och arbetar med barnets rätt i centrum. Han menade att tillsammans var det viktigaste ordet just nu. Att vi ska arbeta horisontellt och dra nytta av varandras kunskap på olika områden. Tillsammans är vi starka. Genom att mobilisera alla goda krafter och  inte glömma att mänskliga rättigheter är framtagna för att gälla i synnerhet i svåra tider. Det är när det stormar som vi inte får glömma att ta fram konventionerna för att hitta vägledning.

Målgrupper för Barnrättsdagarna är beslutsfattare, personer som arbetar med eller för barn inom bland annat socialtjänst, polis och rättsväsende, politiken, förskola och skola, hälso- och sjukvård, kultur och fritid, statliga myndigheter och idéburen sektor.

www.barnrattsdagarna.se finns det resuméer av seminarier och filmade föredrag att ta del av.

På Barnrättsdagarnas Facebook-, Instagram– och Twitterkonto kan ni ta del av olika inlägg under hashtagen #barn17.

Barntoppmöte

Dagen innan Barnrättsdagarna, den 24 april 2017 anordnade Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillsammans med Barnombudsmannen och Riksdagen ett toppmöte under temat barn på flykt som ett förmöte till Barnrättsdagarna.

På mötet deltog barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, barnombud från tjugo europeiska länder, inbjudna barnrättsexperter från hela Europa samt en god uppslutning från svenska myndigheter och civilsamhällesorganisationer som arbetar med barnrätt.

Bland talarpunkterna fanns två huvudtalare – Tomas Bocek, Europarådets speciella rapportör för migration och Nicola Clase, ambassadör och regeringens koordinator för migration och flyktingfrågor.

Två paneldiskussioner med svenska och internationella deltagare hölls –Utmaningar i barnrätt i migration och Utmaningar i barnrätt under EU:s nya gemensamma asylsystem. En interaktiv session om barns rätt och utmaningar kring migration och integration i Europa fick igång deltagarna i en bra diskussion i smågrupper.

Vid toppmötet antogs ett uttalande av ENOC-deltagarna – ” Position Statement on urging the EU institutions to respect the rights of the child in developing the new Common European Asylum System”. ENOC – European Network of Ombudspersons for Children

Läs hela uttalandet https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/externa-dokument/enoc-statement-ceas-final-version.pdf

Läs på ENOCs sajt http://enoc.eu/?p=1745

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser