Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Ökad kunskap om våld mot barn med funktionsnedsättning

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning löper ökad risk att utsättas för våld. Nu har Stiftelsen Allmänna Barnhuset beviljats medel från regeringen för att göra en kunskapssammanställning om detta. Sammanställningen kommer bli värdefull för såväl förebyggande arbete som metodutvecklingsarbete.

– Vi vet genom olika rapporter att barn med funktionsnedsättning utsätts för våld och kränkningar i högre grad än andra barn vilket förstås är oacceptabelt, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér i ett pressmeddelande.

UNICEF släppte 2013 en rapport om läget för barn i världen med funktionsnedsättning. Där sammanfattas olika studier som visar hur barn med funktionsnedsättning oftare utsätts för våld än andra barn. Det gäller våld i hemmet, våld från jämnåriga, sexuella övergrepp, tvångssterilisering, tvångsaborter och våld som sker under behandlingsinsatser och på institutioner.

I de nationella studier som Stiftelsen Allmänna Barnhuset har bedrivit i samarbete med Karlstads universitet där skolelevers erfarenheter av våld och kränkningar har kartlagts, visade resultaten att de elever som hade någon form av kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning i högre grad än de friska eleverna någon gång hade blivit slagna av en vuxen hemma. Här kan du läsa mer och beställa boken.

Med anledning av detta har Barnhuset nu fått medel för att genomföra en bred och systematisk kunskapssammanställning av den totala utsattheten för våld och kränkningar som drabbar gruppen barn med funktionsnedsättning i Sverige. Just kunskapen om multiutsatthet är viktig, eftersom den totala utsattheten tycks ha stor betydelse för barns fortsatta livskvalitet och framgång i livet.

Sammanställningen ska även innefatta barn med funktionsnedsättning i utsatta miljöer samt belysa skillnader mellan barn med olika typer av funktionsnedsättningar, samt skillnaderna mellan flickor och pojkar med funktionsnedsättning.

Sammanställningen ska redovisas den 15 september 2016.

Läs pressmeddelandet från regeringen här.

Här kan du läsa regeringsbeslutet.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser