Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

”Bli inte hopplösa” En studie om vardagsstrategier hos barn på flykt i en papperslös situation

Forskningsprojektet Barns val av vardagsstrategier: Hälsa, välbefinnande och utveckling. En studie om papperslösa barn har finansierats av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen.

Rapporten bygger på en studie om barns egna vardagsstrategier i en papperslös situation. Under närmare två år följde författarna 19 barn i skolåldern som sökt asyl med sina föräldrar, fått avslag och gått ”under jord” för att förhindra att de skulle bli utvisade till det land de flytt. Syftet med forskningsstudien var att ta reda på hur barn i papperslöshet själva uppfattar sin situation och vad de gör för att hantera den.

Studien visar att barnens tillvaro till stora delar präglades av en extrem utsatthet men att de också hade en förmåga att möta utsattheten med handling. Handlingsstrategierna var dels praktiskt- logiska för att försöka minska effekterna av hot och risker, dels psykosociala för att förminska den psykiska pressen på dem själva och närstående. Barnen levde ofta i påtaglig fattigdom även i relation till jämnåriga i de områden de bodde i och som utmärktes av ekonomisk utsatthet. Många barn saknade basala förnödenheter såsom mat, kläder och husrum. Barnen var medvetna och djupt oroade över det och hade också strategier för att dölja sin och familjens ekonomiska utsatthet gentemot omgivningen.

Ladda ner rapporten här

Se de kortfilmer som barnen gjort själva

Några av barnen som ingick i projektet gjorde även små kortfilmer där de själva fick välja budskap som de vill förmedla om hur det är att leva som barn och papperslös i Sverige.

De sa vi var Dublin

Min berättelse

Att inte få pengar av Migrationsverket

 

Aliens i Migrationsverket

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser