Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Ny kartläggning av förekomsten av kroppslig bestraffning och annan kränkning

Regeringen har beviljat Stiftelsen Allmänna Barnhuset medel för att kartlägga förekomsten av kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige.

Undersökningen kommer att pågå 2016-2018 och är en uppföljning till tidigare kartläggningar som Stiftelsen Allmänna Barnhuset har genomfört 2007 och 2011 i samverkan med Karlstads universitet.

Studien kommer att innefatta en kvantitativ del där en ny elevundersökning ska tas fram och genomföras. Den ska dels följa upp kunskapen från de tidigare kartläggningarna men här ska också ett nytt instrument arbetas fram så att det kan bli lättare att bedöma barns och ungas totala utsatthet för våld och kränkningar inom och utanför hemmen.

I uppdraget ingår också att planera en ny studie om hur svenska föräldrar i dag uppfostrar sina barn och i vilken utsträckning de använder kroppslig bestraffning och andra former av kränkningar.

Arbetet kommer även denna gång att ske i samverkan med Karlstads universitet.

1979 var Sverige först i världen med att förbjuda all kroppslig bestraffning av barn. Tidigare studier har visat att agaförbudet i Sverige haft effekt, att det går att förändra attityder om våld och att det går att uppfostra barn utan våld och kränkningar. Det har bidragit till att andra länder tagit efter Sverige. I dag är det 49 länder i världen som har ett totalförbud, men i de flesta länder ses barnaga fortfarande som en naturlig del av barns uppfostran.

Läs hela regeringsbeslutet här (PDF)

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser