Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Barn och unga ska vara med och utveckla Skolfam

Regeringen har beviljat Stiftelsen Allmänna Barnhuset medel för utveckling av Skolfam. Under 2016 ska verksamheten bland annat vidareutvecklas med hjälp av barn och unga som är med i Skolfam.

De barn och unga som ska medverka kommer att bidra med ny kunskap och deras synpunkter kommer vara mycket värdefulla för det fortsatta arbetet med Skolfam.

Vidare får Barnhuset medel för att upprätthålla den nationella samordningen av Skolfam, vilket Stiftelsen Allmänna Barnhuset har gjort sedan september 2013.

Skolfam är en förebyggande arbetsmodell – Skolsatsning inom familjehemsvården – som syftar till att skapa bättre framtidsutsikter för familjehemsplacerade barn genom satsningar på goda utbildningsresultat.

Arbetet är forskarstött och drivs i samverkan mellan skol- och socialförvaltningarna i de kommuner som arbetar enligt modellen. Just nu är arbetsmodellen spridd till 26 kommuner i landet. Här kan du läsa mer om Skolfam.

Läs mer om regeringens beslut här.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser