Våld mellan ungdomar i nära relationer – hbt-ungdomars upplevelser.

Huvudsökande: Carolina Överlien, docent, Stockholms universitet.

Syftet med studien är att undersöka hbt-ungdomars (15-19 år) upplevelser av våld i nära relationer. Totalt kommer 10 ungdomar intervjuas, 5 pojkar och 5 flickor, som alla har erfarenheter av att bli utsatt för våld av en pojkvän/flickvän. Målet är att få kunskap om våldets dynamik, om vilka faktorer i samhället som ungdomarna upplever påverkar våldsutsattheten, vilken betydelse våldet har i deras vardagsliv, och vilka upplevelser av våldets tabuiserande karaktär, i förhållande till deras status som sexuell minoritet, och hur det påverkar deras upplevda möjligheter att söka stöd och hjälp.