Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Våld mellan ungdomar i nära relationer – hbt-ungdomars upplevelser.

Huvudsökande: Carolina Överlien, docent, Stockholms universitet.

Syftet med studien är att undersöka hbt-ungdomars (15-19 år) upplevelser av våld i nära relationer. Totalt kommer 10 ungdomar intervjuas, 5 pojkar och 5 flickor, som alla har erfarenheter av att bli utsatt för våld av en pojkvän/flickvän. Målet är att få kunskap om våldets dynamik, om vilka faktorer i samhället som ungdomarna upplever påverkar våldsutsattheten, vilken betydelse våldet har i deras vardagsliv, och vilka upplevelser av våldets tabuiserande karaktär, i förhållande till deras status som sexuell minoritet, och hur det påverkar deras upplevda möjligheter att söka stöd och hjälp.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser