Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Svenska medlingsmetoder för unga: intention och praktik.

Huvudsökande: Maritha Jacobsson, docent, Umeå universitet.

I Sverige är samtliga kommuner skyldiga att erbjuda medling vid brott till gärningspersoner under 21 år. Syftet med projektet är att kartlägga vilka metoder som använts samt studera vilka för- och nackdelar som kan finnas med olika metoder. I medling möts brottsutsatt och gärningsperson tillsammans med en medlare för att diskutera brottet och dess konsekvenser. Brottsoffret ska ges möjlighet att bearbeta brottshändelsen och gärningspersonen att komma till insikt. Forskning visar att medling inte erbjuds i avsedd omfattning och att metoderna varierar kraftigt. Projektet avser att bidra till kunskap om medling vid brott för att finna metoder som är gynnsamma för barn och unga.

 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser