Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Åttonde uppföljningen av barn i samhällsvård – studien med ”barn” som nu är 34-39 år gamla.

Huvudsökande: Gunvor Andersson, Seniorprofessor.

De barn som bodde på stadens enda barnhem mer än fyra veckor under en tvåårsperiod på 1980-talet har följts upp 3 och 9 månader samt 5, 10, 15, 20 och 25 år efter barnhemsvistelsen. Under den åttonde uppföljningsstudien intervjuas ”barnen” som nu är 34- 39 år gamla, om aktuell social situation, familj och nära relationer, hälsa, välbefinnande och livskvalitet, om förändringar sedan förra uppföljningsstudien (för nio år sedan) och tillbakablickande reflektioner om barndom och samhällsinsatser.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser