Åttonde uppföljningen av barn i samhällsvård – studien med ”barn” som nu är 34-39 år gamla.

Huvudsökande: Gunvor Andersson, Seniorprofessor.

De barn som bodde på stadens enda barnhem mer än fyra veckor under en tvåårsperiod på 1980-talet har följts upp 3 och 9 månader samt 5, 10, 15, 20 och 25 år efter barnhemsvistelsen. Under den åttonde uppföljningsstudien intervjuas ”barnen” som nu är 34- 39 år gamla, om aktuell social situation, familj och nära relationer, hälsa, välbefinnande och livskvalitet, om förändringar sedan förra uppföljningsstudien (för nio år sedan) och tillbakablickande reflektioner om barndom och samhällsinsatser.