Skolfam gör skillnad!

Endast 55-60% av barn i samhällsvård går ut skolan med betyg som gör dem behöriga till vidare studier. I de kommuner som satsat på Skolfam lyckas 80% av eleverna gå ut nian med godkända betyg.

3-4 september håller Skolfam i Sverige sin årligt återkommande konferens för alla Skolfamteam i landet, på Stockholm City Conference Center Norra Latin. Nu 2015 är det tio år sedan det första Skolfamprojektet startade i Helsingborg och sedan dess har 532 skolbarn i familjehem inkluderats i arbetet. De första 56 barnen har slutat grundskolan och av dem är det 45 som har gjort det med behörighet till vidare studier. Det är 80 % att jämföra med de 55-60 % av barn i samhällsvård som annars blir behöriga till vidare studier i Sverige.

Att lyckas i skolan är den starkaste skyddsfaktorn för att sänka de mycket höga överrisker för olika former av svårigheter denna grupp har. Av de barn som genomgår Skolfam, lyckas 2 av 10 med skolan som annars inte skulle gjort det.

På konferensen, som Stockholms Stad i år är värd för, tar vi del av resultat i form av såväl statistik som positiva berättelser, intervju med tidigare Skolfamelev och många spännande föredrag av forskare och medarbetare i de 24 kommuner som hittills anslutit sig till Skolfams nätverk.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset stödjer idag Skolfam aktivt genom att ta ansvar för samordning och aktiviteter för spridning och stärkt kvalitet.

Läs mer om Skolfam på www.skolfam.se

För information och intervjuer kontakta:

Rikard Tordön
Nationell samordnare Skolfam
0735-16 17 52