Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Barnombudsmannens anmälningsskyldighet

Ds 2015:22 Remissvar från Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker förslagen i sin helhet.

 

 

2015-06-01

Cecilia Sjölander
Generalsekreterare
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser