Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Samverkansteam 2014-2017

Stiftelsen Allmänna Barnhuset bedriver en försöksverksamhet i fem pilotkommuner (Nacka, Västerås, Helsingborg, Norrköping och Malmö) med tvärprofessionellt samordnat stöd till föräldrar och barn i samband med föräldrarnas separation och de konflikter som kan uppstå.

Fokus ska vara så långt som möjligt att komma in tidigt, innan konflikten eskalerat. Målet i projektet är att utveckla bättre anpassade arbetsmodeller som involverar både föräldrar och barn i processen i syfte att uppnå en trygg relation mellan barn och föräldrar.

Under hösten 2014 har Barnhuset genomfört ett antal aktiviteter. Dialog har förts med kommuner, forskare och praktiker för att färdigställa projektplan, och process för utvärderingar.

I denna vecka  träffas representanter från de fem pilotkommunerna för ett första lärande seminarium på Sätra Bruk. Nu börjar den gemensamma resan med samverkansteam. Under seminariedagarna kommer pilotkommunerna bland annat att presentera en nulägesanalys, ta del av aktuell forskning och reflektera kring barnets delaktighet.

Läs mer om projektet 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser