Nu är det dags att nominera till Stora Priset!

Känner du någon som genom banbrytande insatser befrämjat barns och ungdomars sociala förhållanden i Sverige inom området kränkande behandling och/eller diskriminering?

Nu öppnar Stiftelsen Allmänna Barnhuset nomineringsprocessen för Stora Priset 2015. Stora Priset inrättades av Barnhusets styrelse 1987 och har sedan dess delats ut till ett antal personer och organisationer bla Lisbet Palme, Astrid Lindgren och Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i kris.

I år söker vi i förstahand efter personer, föreningar eller organisationer som genom banbrytande insatser befrämjat barns och ungas sociala förhållanden inom området kränkande behandling och/eller diskriminering.

Stora Priset kommer i år att delas ut på Barnrättsdagarna som äger rum den 14-15 april 2015 på Conventum i Örebro. Barnrättsdagarna är en årlig kongress för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Bakom denna satsning står Barnrättsakademin, Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Det huvudsakliga syftet med Barnrättsdagarna är att sprida kunskap och inspirera till ett fördjupat arbete med att genomföra barnkonventionen. Läs mer på www.barnrattsdagarna.se

På Barnrättsdagarna 2015 belyser vi barns och ungas egna erfarenheter av kränkande behandling och diskriminering. Tillsammans diskuterar vi hur vi kan främja ett samhälle där barn och unga inte upplever att de blir kränkta eller diskriminerade.

Prissumman är 150 000 kronor och prispengarna förutsätts skänkas till någon verksamhet inom området sociala insatser för barn och ungdomar, som mottagaren själv väljer.

Barnhusets styrelse bjuder nu in organisationer, myndigheter, universitet och högskolor samt enskilda som verkar inom området barn och unga att nominera en eller flera kandidater som bedöms uppfylla prisets syfte.

Sista dag att nominera är: den 28 februari 2015

Nomineringarna skickas med e-post till info@allmannabarnhuset.se och ska innehålla motivering till det förslag som ges.