Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Stöd i hemmet till barnfamiljer: ungas berättelser om erfarenheter av en barnavårdsinsats

Projektansvarig: Ann-Sofie Bergman, fil.dr. i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet.

I mitten av 1970-talet beskrevs barnavårdsinsatsen hemma-hos som en ny insats av intresse. En avsikt var att insatsen skulle vara ett alternativ till institutionsplacering för barn. Hemma-hos-liknande insatser förekommer i kommunerna ännu idag, men det saknas aktuell forskning. Den forskning som finns har gjorts på 1970- och 1980-talen och där saknas barns och ungas perspektiv.

Syftet med studien är att belysa och analysera unga vuxnas berättelser om erfarenheter, uppfattningar och upplevelser av långvariga hemma-hos-insatser i hemmet under barndomsåren. Centralt i studien är de unga vuxnas berättelser om vad insatsen hade för betydelse för dem och deras familj under barndomen och senare i livet.

 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser