Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

När mamma och/eller pappa har psykisk funktionsnedsättning

Samtalsanalytisk, narrativ studie av familjestödjande samtal och dess genomförande ur barns och föräldrars perspektiv

Projektansvarig: Pia H Bülow, docent, avd. för beteendevetenskap och socialt arbete, Hälsohögskolan, Jönköping.

Projektet ska studera om/hur barn till psykiskt funktionshindrade föräldrar via samtal får stöd att sätta ord på det svåra i sin livssituation och på vilket sätt barnen uppfattar att samtalsstödet minskar deras känsla av att stå ensamma med problemen samt om och på vilket sätt stödet kan stärka föräldraskap.

Baserad på 15-20 filminspelade familjestödssamtal samt intervjuer med barn och föräldrar om deras upplevelser av samtalen, följer studien ett nytt spår i forskningen genom att utgå från samtalsanalytiska och narrativa perspektiv av hur interventionen praktiskt tillämpas. Analyserna avser synliggöra samtalens dynamik och dess roll för barns och föräldrars livs- och familjesituationer.

 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser