Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Mönster av våld i hemmet ur barnens perspektiv

Projektansvarig: Åsa Cater, docent, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet.

Syftet med studien är att bidra till fördjupad förståelse om de olika mönster av våld i hemmet som barn kan uppleva och beskriva.

Frågeställningar:
1) Hur tillämpbara är våldstypologier för att förstå barns upplevelser av våld i hemmet?
2) Vilka våldstypologier kan identifieras i barns beskrivningar av det våld i hemmet de upplevt?

För att besvara syftet används ett redan insamlat material av tio intervjuer med barn mellan 8 och 12 år som upplevt våld i hemmet och bott på kvinnohus.

 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser