Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Mödrar och döttrar i samhällsvård

– En förstudie kring socialt utsatta familjer med sammansatt problematik i ett inter-generativt perspektiv

Projektansvarig: Gunilla Petersson, fil.dr., Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet.

Projektet är en förstudie kring utsatta familjer där flera generationer av kvinnor har varit föremål för samhällsvård. Syftet är en kvantitativ och kvalitativ kartläggning och analys av familjernas inter-generativa problematik.

Studien utgör en inventering av familjernas problematik liksom de olika sociala insatser som familjerna givits. Kartläggningen ska ligga till grund för ett utvecklat forskningsprojekt med syfte att ge en fördjupad och ökad kunskap kring inter-generativa mönster i familjer med sammansatt social problematik.

 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser