Lyssna på mig! Utvärdering av en ny intervjumetod för att öka yngre barns delaktighet

Projektansvarig: Anna Sarkadi, docent, forskargruppsledare, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

Projektets övergripande syfte är att hitta fler möjliga metoder när barn intervjuas eller hörs om sin situation. Syftet med projektet är att validera det datorbaserade intervjuverktyget In My Shoes på barn 4-5 år, genom att undersöka hur det står sig gentemot en idag etablerad intervjumetod, som polisens barnutredare använder.