Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Barns och ungas val av vardagsstrategier i utsatta situationer

Hur påverkas hälsa, utveckling och välbefinnande? En studie av papperslösa barn.

Projektansvarig: Henry Ascher, professor, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Projektets syfte är att öka kunskapen om papperslösa barns och ungas hälsa och utveckling genom att få en djupare förståelse för deras situation, hur de själva uppfattar den och vilka olika metoder barn använder för att möta vardagens utmaningar. Vidare undersöks vilken betydelse valet av strategi har för barnets dagliga liv, hälsa och utveckling i syfte att använda kunskapen till att förbättra stödet till papperslösa och andra barn och unga i mycket utsatta och marginaliserade situationer. Projektet samarbetar med olika samhällsaktörer för att stärka barns rättigheter i skolan, rätten till socialt stöd, och rätt till personlig säkerhet. I projektet har 43 intervjuer genomförts.

 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser