Barns och ungas erfarenheter av växelvis boende – en studie om barns och ungas egna uppfattningar om att växa upp i två hem

INTRODUKTION

Under senare år har ”varannan vecka” blivit ett sätt att leva för allt fler svenska barn. ”Varannan vecka”, eller växelvis boende som är den formella benämningen, innebär att barnen delar sin tid mellan föräldrarna efter deras separation. De allra flesta bor just varannan vecka hos mamma och varannan vecka hos pappa, även om det finns många andra sätt att dela upp tiden. Idag bor omkring en tredjedel av alla barn med skilda föräldrar omväxlande hos sina båda föräldrar. Det motsvarar ungefär sju procent av alla svenska barn (SCB 2014). Det stora antalet barn som bor omväxlande i två hem är kanske en av de största förändringarna som skett i svenska barns vardagsliv under senare år.

PROJEKTETS SYFTE

Projektet syftar till att belysa barns och ungas egna uppfattningar om hur det är att växa upp med ett växel-boende och dela sin tid mellan två hem. Studien utforskar hur boendet anordnas och hur det uppfattas i förhållande till barnens vänskapsrelationer, fritidsaktiviteter och familjerelationer. Ett vidare syfte är att sprida kunskapen vidare till föräldrar, samt professionella som möter dessa barn i sitt arbete.

Ladda ner hela rapporten som pdf här