Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Att vara inlåst: barn i tvångsbehandling och berättandets praktik

Projektansvarig: Mats Börjesson, professor, Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Under det senaste decenniet har Statens institutionsstyrelse bjudit in tvångsvårdade barn och unga att berätta om sina liv i en skriftserie.

Projektets syfte är att, utifrån narrativ och diskursiv teori och metod, studera detta berättande, samt att utforska berättande som en samtida betydelsefull diskursiv praktik. Data består av 10 antologier samt intervjuer med personal som arbetat med skriftserien. Projektet knyter an till forskning om vändpunktsbiografier, t.ex. rörande hur individer upphör med ”anti-sociala” beteenden.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser