Barnkonventionen fyller 25 år!

Torsdagen den 20 november fyller barnkonventionen 25 år. Sverige var ett av de första länderna i världen att skriva under barnkonventionen. Detta uppmärksammar vi med en konferens om barns delaktighet i Göteborg där bland andra barnombudsman Fredrik Malmberg deltar.

Media välkomnas att delta under hela eller delar av dagen!
Plats: Scandic Hotel Crown, Polhemsplatsen 3 i Göteborg

Konferensens titel är Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Utgångspunkten för den här dagen är ett flerårigt utvecklingsarbete som har handlat om ökad brukarmedverkan i socialt arbete för barn och ungdomar. Ett 60-tal socialarbetare har arbetat med barns och ungdomars delaktighet, medverkan och inflytande.

Konferensprogram:

9.00 Välkomna
Cecilia Sjölander, chef Stiftelsen Allmänna Barnhuset
9.15 Inledning
Therese Eriksson, verksamhetschef och grundare av organisationen Maskrosbarn
9.45 Att skapa nya arbetssätt och hållbara strukturer
Anne-Marie Larsson, projektledare Stiftelsen Allmänna Barnhuset
10.45 ”Hur svårt kan det va’?”
Ulf Hyvönen, vetenskaplig ledare i projektet, docent Umeå universitet
11.15 Västernorrlandsmodellen
Viktoria Skoog, forskare, FoU Västernorrland
13.00 Seminariepass(En tillgänglig social barnavård, barns delaktighet i utredningsarbetet, kvalitetssäkring av barnsamtal, professionellas roll för barns delaktighet )
15.00 ”Det angår ju oss!” – Att öppna dörren för barns perspektiv
Elisabet Näsman, cirkelledare i projektet, professor, Uppsala universitet
15.45 Från Socialtjänst till Barntjänst
Fredrik Malmberg, barnombudsman
16.15 Tack för idag
Cecilia Sjölander, chef Stiftelsen Allmänna Barnhuset samt Ann Karlsson och Lotta Wall, planeringsledare FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund

Konferensen arrangeras av Stiftelsen Allmänna Barnhuset i samarbete med FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund.

Kontakt

Susanne Björk
Kommunikatör
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
susanne.bjork@allmannabarnhuset.se
Mobil: 0701-06 31 13
www.allmannabarnhuset.se
Lotta Wall
Planeringsledare
FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund
lotta.wall@grkom.se
Mobil: 0702-31 52 06
www.grkom.se/valfard