Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Långsiktiga resultat av kontaktperson/familj för äldre barn: En personorienterad ansats

Omfattande registerdata har använts för att undersöka hur det gått för de barn som fick insatsen kontaktperson/familj när de var 10-13 år.

Fokus har lagts på insatsens effekter på deltagarnas långsiktiga utvecklingsvägar, här definierat som olika kombinationer av psykisk ohälsa, socialbidragstagande, missbruk, placering i dygnsvård, skolprestationer och kriminalitet.

Trots att kontaktperson/familj sedan årtionden är en populär insats bland brukare, socialarbetare och politiker fanns inga tecken på att den verkade minska risker för ogynnsam utveckling.

Ta del av hela rapporten här

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser