Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Ny film: Lyssna på barnen

Barnhuset beviljade 2012 forskningsmedel till ”Upplevelsen av sammanbrott vid samhällsvård av barn”, Viktoria Skoog, fil.dr i socialt arbete, FoU Västernorrland, Härnösand. Filmen och nedanstående är ett resultat av det forskningsprojektet.

Hej! Jag behöver din hjälp

Jag heter Viktoria Skoog och är fil. dr. i socialt arbete. Jag jobbar på Kommunförbundets enhet för forskning och utveckling; FoU Västernorrland, och har skrivit en avhandling som heter ”Barn som flyttas i offentlig regi”.

Den handlar om sammanbrott i samhällsvård för barn och baseras på material som är insamlat i Västernorrlands län.

Utöver avhandlingen och vetenskapliga artiklar har jag också gjort en film för att sprida forskningens resultat.

Den innehåller bland annat citat från barn som varit med om sammanbrott, samt värdefulla tips från dem till socialsekreterare om vad som är viktigt att tänka på när barn flyttar från en vårdmiljö till en annan.

Se och sprid filmen Lyssna på barnen

Jag skulle uppskatta om du vill ta dig tid att:

1. Titta på filmen (4 minuter)

2. Sprida den till dina medarbetare och till barn i samhällsvård som ni i er kommun är ansvariga för.

Tillsammans kan vi göra skillnad för barnen i samhällsvård. Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar.

Varma hälsningar,

Viktoria Skoog

Viktoria Skoog,
Socionom och fil dr i
Socialt arbete.
Tel: 070-523 60 58
E-post

”Man har ju blivit sviken så många gånger, behövt flytta, har aldrig hunnit bosätta sig, har aldrig hunnit känna det här är mitt hem innan man har flyttat igen (…) Det känns som att jag ska flytta igen. Alltså jag är beredd på det hela tiden, på beskedet att de inte kan ha kvar mig.” 

 

Här kan du läsa mer om forskningen

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser