Bättre framtid för familjehemsplacerade barn med Skolfam

Idag lanserar Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting en webbutbildning i arbetssättet Skolfam. Familjehemsplacerade barn har ofta stora svårigheter i skolan – något som ofta leder till fortsatta problem i livet. Skolfam hjälper dessa barn till en lyckad skolgång.

– Goda resultat i skolan är den enskilt viktigaste faktorn för en god utveckling för familjehemsplacerade barn. Alla barn har rätt till en god utbildning, säger Cecilia Sjölander, chef på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

– Denna webbutbildning gör det enklare för kommunerna att göra rätt på en gång, säger Ing-Marie Wieselgren, projektchef för Psynkprojektet inom SKL som finansierat utbildningen.

Idag arbetar ett tjugotal kommuner utifrån Skolfams modell. Erfarenheten är att eleverna snabbt får bättre skolresultat. I Helsingborg har hittills alla familjehemsplacerade barn som arbetat utifrån Skolfam klarat grundskolan med gymnasiebehörighet. Det är bättre än snittet för alla barn i landet.

– Nu kan alla kommuner snabbt komma igång med ett mycket kraftfullt verktyg. Den nya webbutbildningen säkrar en högre och jämnare kvalitet i spridningen av arbetssättet. Behovet är stort, så vi hoppas på positiv respons, säger Rikard Tordön, nationell samordnare för Skolfam.

Så fungerar Skolfam

Psykolog, specialpedagog och barnets socialsekreterare kartlägger barnets styrkor och svårigheter. Hur kan skolan optimeras för detta barn? Därefter tas en plan fram ihop med skola, familjehem och socialtjänst för att tillvarata styrkor och undanröja eventuella hinder för lärandet. Efter två år utvärderas arbetet i en likadan kartläggning där resultaten jämförs och utvecklingen kan bedömas.

Nätverk

De 20 kommuner som hittills börjat med Skolfam har bildat ett nationellt nätverk. Nätverket utvecklar arbetsmodellen. Den webbaserade utbildningen underlättar för familjehem, vårdnadshavare, beslutsfattare, skolpersonal och barn i familjehem att ta del av vad Skolfam är. Arbetet samordnas med stöd från Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Psynkprojektet i SKL stödjer nätverkets arbete med att sprida Skolfam.

> Läs mer om Skolfam, och prova utbildningen på www.skolfam.se

> SKL:s arbete med ungas psykiska hälsa www.skl.se/psynk

 

Kontakt

Har du frågor om Skolfam är du välkommen att mejla frågor till: rikard.tordon@allmannabarnhuset.se

Pressmeddelande Skolfam webutbildning