Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Tre regeringsuppdrag till Barnhuset

Regeringen har beviljat Stiftelsen Allmänna Barnhuset medel för tre regeringsuppdrag under 2014.

Nationell Spridning av Skolfam

Regeringen har beviljat Barnhuset medel för nationell samordning av skolsatsning inom familjehemsvården, Skolfam, under 2014.

Läs hela regeringsbeslutet här

Studie för att samla in kunskap om ungdomars utsatthet för sexuella övergrepp

Under 2014 har Barnhuset beviljats medel för att genomföra en studie för att samla in kunskap om ungdomars sexualitet, erfarenheter av övergrepp, sexuell exploatering och sexuell exponering via digitala medier.

Läs hela regeringsbeslutet här

Informationsinsats om sexuella övergrepp på barn

Regeringen har beviljat Barnhuset medel för att under 2014 genomföra en informationsinsats om möjligheterna att minska riskerna för sexuella övergrepp mot barn.

Läs hela regeringsbeslutet här

 

 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser