Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

YAP i Botkyrka

Projektet har beviljats planeringsanslag.

Helena Wiklund, socionom, projektledare, Stöd- och utvecklingsenheten, Socialförvaltningen, Botkyrka kommun

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser