YAP i Botkyrka

Projektet har beviljats planeringsanslag.

Helena Wiklund, socionom, projektledare, Stöd- och utvecklingsenheten, Socialförvaltningen, Botkyrka kommun