Vårdnadsöverflyttning för barn och unga i familjehem

Ingrid Höjer, professor, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, Göteborg