Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Våld mellan föräldrar med dödlig utgång.

En studie om socialsekreterares bedömningar och argument kring olika rättsliga handlingsalternativ och barns behov
Lina Ponnert, fil. dr i socialt arbete, Socialhögskolan, Lunds universitet, Lund

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser