Våld mellan föräldrar med dödlig utgång.

En studie om socialsekreterares bedömningar och argument kring olika rättsliga handlingsalternativ och barns behov
Lina Ponnert, fil. dr i socialt arbete, Socialhögskolan, Lunds universitet, Lund