Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Utveckling av instrument för att kunna identifiera och stödja barn som har omsorgsansvar i sin familj

Ulrika Järkestig Berggren, fil.dr, lektor i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Växjö

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser