Utveckling av instrument för att kunna identifiera och stödja barn som har omsorgsansvar i sin familj

Ulrika Järkestig Berggren, fil.dr, lektor i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Växjö