Utvärdering av stödgrupp för föräldrar med barn i samhällsvård

(fokus på föräldrar medkognitiva svårigheter)
Gunnel Janeslätt, med. dr, SUF Kunskapscentrum, Uppsala