Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Utvärdering av stödgrupp för föräldrar med barn i samhällsvård

(fokus på föräldrar medkognitiva svårigheter)
Gunnel Janeslätt, med. dr, SUF Kunskapscentrum, Uppsala

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser