Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Samhällsvårdade ungas känsla av tillhörighet och tillgång till stödjande resurser vid övergången till vuxenliv

– en studie av unga som familjehemplacerades i tonåren
Lena Hedin, fil.dr i socialt arbete, lektor, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet, Örebro

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser