Samhällsvårdade ungas känsla av tillhörighet och tillgång till stödjande resurser vid övergången till vuxenliv

– en studie av unga som familjehemplacerades i tonåren
Lena Hedin, fil.dr i socialt arbete, lektor, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet, Örebro