Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Planerade byten av vårdmiljöer är instabilitet i samhällsvård för barn, som initieras av socialtjänsten

Viktoria Skoog, fil.dr i socialt arbete, FoU Västernorrland, Härnösand

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser