Planerade byten av vårdmiljöer är instabilitet i samhällsvård för barn, som initieras av socialtjänsten

Viktoria Skoog, fil.dr i socialt arbete, FoU Västernorrland, Härnösand