Mor- och farföräldrars respons på våld i nära relationer. Barns erfarenheter och perspektiv

Linn Sandberg, fil.dr, post doc, ISV/Socialt arbete, Linköpings universitet, Norrköping