Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Mor- och farföräldrars respons på våld i nära relationer. Barns erfarenheter och perspektiv

Linn Sandberg, fil.dr, post doc, ISV/Socialt arbete, Linköpings universitet, Norrköping

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser