Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Mobbning och utanförskap bland unga i samhällsvård

– en intervjustudie av de ungas upplevelser och erfarenheter
Hélène Lagerlöf, fil.dr, universitetslektor, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, Stockholm

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser