Mobbning och utanförskap bland unga i samhällsvård

– en intervjustudie av de ungas upplevelser och erfarenheter
Hélène Lagerlöf, fil.dr, universitetslektor, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, Stockholm