Lyssna på mig! Utvärdering av en ny intervjumetod för att öka yngre barns delaktighet

Anna Sarkadi, docent, forskargruppsledare, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet