Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Lyssna på mig! Utvärdering av en ny intervjumetod för att öka yngre barns delaktighet

Anna Sarkadi, docent, forskargruppsledare, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser