Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Hemma-hos-insats för barnfamiljer – förekomst, variation och innebörd

Ann-Sofie Bergman, fil.dr i socialt arbete, lektor, Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Växjö

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser