Föräldrastöd för samhällsvårdade barns hälsa

Lisbeth Eriksson, FoU-chef, universitetslektor, FoU-Nordväst/Linköpings universitet