Barn som växer upp med våld i nära relationer

– En kartläggning av upptäckt och åtgärder inom barnhälsovården

Projektet har beviljats planeringsanslag

Lene Lindberg, leg psykolog, docent, Institutionen för folkhälsovetenskap Karolinska institutet, Stockholm