Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Barn som växer upp med våld i nära relationer

– En kartläggning av upptäckt och åtgärder inom barnhälsovården

Projektet har beviljats planeringsanslag

Lene Lindberg, leg psykolog, docent, Institutionen för folkhälsovetenskap Karolinska institutet, Stockholm

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser