Carin Grundberg-Sandell skänker Stora Priset till två viktiga organisationer

Allmänna Barnhusets Stora Priset delas ut till den som genom banbrytande insatser befrämjat barns och ungdomars sociala förhållanden i vårt land.

Carin Grundberg-Sandell, projektledare Trygga Möten, Scouterna var tog emot Stora Priset 2013. Prispengarna förutsätts skänkas till någon verksamhet inom området sociala insatser för barn och ungdom, som mottagaren själv väljer.

Carin har valt att dela upp prissumman mellan två organisationer som får 50 000 kr vardera. De som Carin har valt att skänka pengarna till är Tjejzonen och Killfrågor.

Läs gärna på Facebook om deras glädje över att få ta emot pengarna:

www.facebook.com/Tjejzonen
www.facebook.com/killfragor

Läs mer om Stora Priset här