Barnhuset mottagare av Psynkpriset ”Gnet 2013”

Vi på Stiftelsen Allmänna Barnhuset är oerhört glada för att idag ha fått ta emot Psynkpriset ”Gnet 2013”!

Motiveringen lyder ”Allmänna Barnhuset forskar, driver metodutvecklingsprojekt, ordnar konferenser och publicerar böcker och rapporter med barn och unga i fokus. Sedan 1633 har Allmänna Barnhuset gnetat – på tiden att de får Psynkpriset.”

Stort tack säger alla vi gnetare!

Om Psynkpriset

Psynkpriset – för förtjänstfulla insatser kring barns och ungas psykiska hälsa.

Psynkpriset delas ut till fem pristagare som alla, på olika sätt, bidragit till ett mer effektivt arbete för barns och ungas psykiska hälsa i Sverige.

Årets pris delades ut på Psykisk(O)Hälsamässan 29-30 januari 2014.

Psynkpriset instiftades av Modellområdesprojektet 2010 som en uppmuntran, inspiration och uppskattning för de personer och verksamheter i vårt land som på olika sätt bidrar till barns och ungas psykiska hälsa. Priset utdelas årligen med en öppen nomineringsprocess. Beslut om pristagare fattas av Psynk-projektets styrgrupp.

Läs mer om Psynkpriset på SKLs webbplats