Våld mellan föräldrar med dödlig utgång. En studie av socialsekreterares bedömningar och val av åtgärd för barn som saknar daglig omsorgsgivare

Projektfakta

Projektansvarig: Lina Ponnert, Fil. dr., lektor, Socialhögskolan, Lunds universitet, Lund

Detta projekt har beviljats planeringsanslag 2013.