Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Våld mellan föräldrar med dödlig utgång. En studie av socialsekreterares bedömningar och val av åtgärd för barn som saknar daglig omsorgsgivare

Projektfakta

Projektansvarig: Lina Ponnert, Fil. dr., lektor, Socialhögskolan, Lunds universitet, Lund

Detta projekt har beviljats planeringsanslag 2013.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser