Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Traumafokuserad krisgrupp för flickor 13-17 år som utsatts för våldtäkt

I projektet undersöks om snabbt insatt traumafokuserad gruppbehandling är bättre än sedvanlig behandling när det gäller att underlätta återhämtningen och förebygga kroniska skador och recidiv hos flickor 13-17 år som utsatts för våldtäkt.

I projektet finns enkätmaterial från 40 ungdomar som gått i grupp i åldern 13-17 år. Enkäterna är insamlade efter 3 månader, 6 månader och 18 månader.

I projektet utprövas en metod som innefattar ett akut krisbemötande och en behandlingsinsats i form av krisgrupp som på lång sikt kan verka förebyggande. Avsikten är att utveckla en metod som ska pröva huruvida den kan förhindra senare symtomutveckling och därmed onödigt lidande och undanröja kommande behandlingsbehov.

Projektet har tidigare beviljats medel både från Barnhuset och Stockholmsfonden. Studien är ett avhandlingsarbete.

Projektfakta

Projektansvarig: Carin Nordenstam, socionom, doktorand, Medicinska fakulteten, Uppsala universitet, Uppsala

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser