Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Stödjande och försvårande omständigheter inför övergången till vuxenliv – en uppföljningsstudie av ungdomar i pågående eller avslutad fosterhemsvård

Projektfakta

Projektansvarig: Lena Hedin, Fil.dr., adjunkt, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS), Örebro universitet, Örebro

Detta projekt har beviljats planeringsanslag 2013.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser