Stödjande och försvårande omständigheter inför övergången till vuxenliv – en uppföljningsstudie av ungdomar i pågående eller avslutad fosterhemsvård

Projektfakta

Projektansvarig: Lena Hedin, Fil.dr., adjunkt, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS), Örebro universitet, Örebro

Detta projekt har beviljats planeringsanslag 2013.