Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Långsiktiga resultat av kontaktperson/familj för äldre barn. En personorienterad ansats.

Projektets syftar till att genom registerdataanalyser utvidga tidigare kunskaper om hur det går för de barn som via socialtjänsten fått insatsen kontaktperson/familj när de var 10-13 år. Projektets fokus kommer att vara insatsens effekter på deltagarnas långsiktiga utvecklingsvägar, d.v.s. deras samlade problembild på sikt. Projektet kommer särskilt att uppmärksamma om insatsen har gjort någon skillnad för de barn där det finns indikationer på missbruk hos föräldrarna.

Studien förväntas ge kunskap om insatsen kontaktperson/familj leder till ett långsiktigt positivt resultat för barnen. Om inte kan det leda till att överväga att använda insatsen mer kortsiktigt och målinriktat än vad som görs idag.

Projektfakta

Projektansvarig: Lars Brännström, docent, Institutionen för social forskning (SOFI), Stockholms universitet, Stockholm

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser