Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Fysiskt misshandlad som barn – ÅTERTAGEN

Studiens syfte är att låta en grupp unga vuxna som har blivit misshandlade av närstående som barn skapa kunskap kring hur vi bäst kan förstå och hjälpa fysiskt misshandlade barn. I en intervjustudie får de beskriva sin uppväxt och ge en bild av hur man nu lever sitt liv som vuxen. I en aktstudie jämförs de unga vuxnas upplevelser av insatser i samband med misshandeln i barndomen med dokumenten som beskriver polisens, socialtjänstens och barn och ungdomspsykiatrins insatser.

Ett urval ur de barn som anmäldes bli fysiskt misshandlade mellan åren 1986 1996 och som nu är unga vuxna, kommer att göras och tillfrågas. 10 personer kommer att djupintervjuas. För att kunna jämföra upplevelser och insatser från socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin kommer barnens socialakter och barn och ungdomspsykiatriska journaler att ytterligare studeras. Materialet är insamlat och dokumenterat sedan tidigare.

Studien är en del i ett större forskningsprojekt med syfte att över tid undersöka hur fysiskt misshandlade barn omhändertas av samhället, hur aktörer samverkar och hur vägarna går genom systemen.

I Sverige finns mycket lite forskning kring fysiskt misshandlade barn. Studien förväntas bidra med ytterligare kunskap.

Projektfakta

Projektansvarig: Charlotta Lindell, IKE/BUP, Linköpings universitet.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser