Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Förstå vem jag är och vad jag behöver – att hjälpa familjehems- och adoptivföräldrar att se barnets behov bakom deras beteenden

Syftet är att hjälpa familj och adoptivhem att få en start där man ser bakom barns beteenden och finner barnens egentliga behov och signaler. Många barn som upplevt separationer tidigare vågar inte knyta an på ett tryggt sätt utan använder sig av olika strategier som fungerat i de tidigare sammanhangen. I projektet kommer man att arbeta med film – en metod som används både i forskning och klinisk verksamhet. En strukturerad familjesituation där via mikroanalys av affekter och signaler från barnet vägleda föräldrar i kommunikationen.

Projektfakta

Projektansvarig: Monica Hedenbro, med.dr, leg.psykoterapeut, Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa, Karolinska Institutet, Stockholm.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser