Föräldrastöd för samhällsvårdade barns bästa – hur då?

Projektfakta

Projektansvarig: Lisbeth Eriksson, docent, FoU-Nordväst, Sollentuna

Detta projekt har beviljats planeringsanslag 2013.