Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Föräldrastöd för samhällsvårdade barns bästa – hur då?

Projektfakta

Projektansvarig: Lisbeth Eriksson, docent, FoU-Nordväst, Sollentuna

Detta projekt har beviljats planeringsanslag 2013.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser