Cecilia Sjölander utses till ny chef för Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Cecilia Sjölander tillträder i början av 2014 tjänsten som chef för Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Cecilia kommer närmast från Barnombudsmannen där hon är program – och utredningschef och sitter med i ledningsgruppen.

Cecilia Sjölander, har en gedigen erfarenhet av att i ledande ställning arbeta med barnrättsfrågor och barn och unga i utsatta situationer i Sverige. Cecilia är fritidspedagog och grundskolelärare i botten och tidigare anställningar har innefattat bland annat Rädda Barnen.

– Efter en lång och gedigen rekryteringsprocess känns det oerhört roligt att kunna presentera Cecilia Sjölander som ny chef för Stiftelsen Allmänna Barnhuset, säger Ingela Thalén, ordförande för Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Cecilia Sjölander efterträder Bodil Långberg som ansvarat för verksamheten sedan 2004. Bodil fortsätter sin tjänst som VD för Sätra Bruk AB.

– Det ska bli fantastiskt roligt att få leda och utveckla arbetet tillsammans med medarbetare och styrelse. Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en viktig aktör som utvecklar och sprider kunskap från forskning och praktik till professionella som möter barn i utsatta livssituationer, säger Cecilia Sjölander.

Barnhusets vision är att barn som lever i utsatta livssituationer ges samma möjligheter som andra barn till goda uppväxtvillkor. Verksamheten vänder sig till praktiker, forskare och beslutsfattare. Barnhuset grundades 1633 och var då ett hem för föräldralösa barn. I dag arbetar Barnhuset för att stärka barn i utsatta livssituationer. Arbetet utgår från barnkonventionen genom att stödja forskning, driva metodutvecklingsprojekt, ordna konferenser och publicera böcker och rapporter.

Kontakt

För ytterligare information:

Bodil Långberg, kanslichef, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Telefon: 08-524 634 90
Mobil: 0768-60 48 48
bodil.langberg@allmannabarnhuset.se

Susanne Björk, kommunikatör, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Telefon: 08-524 634 96
Mobil: 070-106 31 13
susanne.bjork@allmannabarnhuset.se