Barn som anhöriga – en kartläggning

Anders Hjern, styrelseledamot i Barnhuset har tillsammans med Helio Adelino Manhica gjort en unik kartläggning om barn som anhöriga. Studien visar att 17 procent av alla födda 1987-1989 har föräldrar som vårdats för missbruk eller dömts för rattfylleri eller narkotikabrott.

Bakom kartläggingen står Nationellt kunskapscentrum anhöriga (Nka) tillsammans med Chess vid Stockholms universitet. Kartläggingen har gjorts inom ramen för ett regeringsuppdrag. Regeringen har tagit initiativ till ett brett nationellt utvecklingsarbete, där Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut och Sveriges Kommuner och Landsting samarbetar för att stärka stödet till barn och unga i familjer med missbruk, allvarlig sjukdom eller psykisk ohälsa, våld, eller då en förälder avlider.

Rapporten är den första av tre. De följande rapporterna kommer att beskriva eventuella konsekvenser för dessa barn och unga i form av bl.a. skolresultat och egen ohälsa. Arbetet sker på uppdrag av Linnéuniversitetet/Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

Ladda ner kartläggningen här

Läs om Barnhusets eget projekt BRA – Barns Rätt som Anhöriga